SALOS

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA

cel i historia powstania

Cele i sposoby działania SALOS RP wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko, podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej – O Kościele w świecie współczesnym, Dekretu – O wychowaniu chrześcijańskim oraz Dekretu – O apostolstwie świeckich. (Art. 2 Statut SALOS RP)

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play. (Art. 2.1.1, Statut)

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Debrzno, ul. Witosa 5

NR KONTA
NRB: 84 9326 0006 0080 5748 2000 0010

Kontakt

Scroll to Top