KRĄG BIBLIJNY

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa  

(ŚW. HIERONIM)

 

Parafialny Krąg Biblijny powstał w 2022 roku i jest owocem potrzeby duchowej grupy parafian, którzy zapragnęli jeszcze lepiej odpowiedzieć na zaproszenie Kościoła, skierowanym w nauczaniu Papieża Franciszka.

„Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.” ( Franciszek pap., LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA APERUIT ILLIS W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO, 30 września 2019 r., https://papiez.wiara.pl/doc/5889264.Franciszek-ustanowil-III-Niedziele-Zwykla-Niedziela-Slowa-Bozego, 02.03.2023)

 

 

CEL WSPÓLNOTY

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte, prowadzonych przez Ks. Proboszcza. To miejsce, gdzie czyta się i rozważa Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał w niej Bóg. I jak czyni to obecnie.

Ta wspólnotowa lektura pomaga lepiej wierzyć i odpowiadać na Bożą wolę skierowana do każdego z nas.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia.

Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

To odkrywanie, że Pism św. nie jest jedna z wielu książek, ale jest Żywym Słowem, które przemawia do naszej codzienności. To również odkrywanie i rozpoznawanie Bożej obecności.

Krąg Biblijny to także rozpalanie wspólnotowe „lampy oliwnej”, która może i powinna coraz bardziej świecić dzięki „oliwie” przynoszonej przez każdego człowieka. Uczymy się tu pewnej formy świadectwa wobec innych.

Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu.

FORMA SPOTKANIA

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w niedziele o godzinie 19:00 na plebanii.

ZAPRASZAMY 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Debrzno, ul. Witosa 5

NR KONTA
NRB: 84 9326 0006 0080 5748 2000 0010

Kontakt

Scroll to Top