Chrzest święty

Sakrament chrztu jest jednym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, również i kary za grzechy. Jednoczy chrzest z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w życiu Kościoła, Trójcy św. i kapłaństwie Jezusa. Udziela cnót – wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha św. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w wodzie , zanurza się w śmierci Jezusa i wraz z Chrystusem powstaje jako „nowe stworzenie” wraz z Jego zmartwychwstaniem. Chrzest jest niezatartym duchowym znamieniem, powodującym to iż ochrzczony już na zawsze przynależy do Chrystusa

Formalności
 • Odpis aktu urodzenia w USC.
 • Dane rodziców: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego i telefon  kontaktowy.
 • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
 • Rodzice chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być chrzestnymi.
 • Do spisania aktu chrztu należy się zgłosić do kancelarii ze wszystkimi  dokumentami 3 tygodnie przed chrztem.
 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Debrzno, ul. Witosa 5

  NR KONTA
  NRB: 84 9326 0006 0080 5748 2000 0010

  Kontakt

  Scroll to Top